Sněhové království
  - Rok 2008
       Pustevny - autoři
       Fotografie 2008
       O průběhu akce
   
   
   
   
 
    
    
      
    
   
    
    
    
 
 
 

     O průběhu akce Sněhové království 2008
                      8. - 13. ledna 2008

  
Sněhové království 2008 - o pohár hotelu Tanečnica 


V jubilejním desátém ročníku této ojedinělé akce na Pustevnách jsme postavili 10 sněhových soch v soutěži a jednu mimo soutěž. Odhadovaná návštěvnost byla 15- 20 tisíc diváků v průběhu víkendu. Sněhové sochy tvořili profesionální výtvarníci ze 4 zemí Evropy. 

Za předešlých 9 ročníků této akce bylo vytvořeno 86 soch na jejichž tvorbě se podílelo více než 80 profesionálních výtvarníků - z toho 22 z vysokoškolským vzděláním - z pěti zemí. Probudili jsme sněhovou tvořivost v celé republice, nyní již vznikají sněhové sošky u škol, v městských parcích a jinde. Sochy přišlo v průběhu 9 let shlédnout cca 100.000 návštěvníků. 

Cíl projektu :
Našim cílem je využít zájmu veřejnosti a zvýšit prestiž sochařského oboru a výtvarného umění vůbec. V tomto roce nám šlo o vylepšení hlavní akce v Beskydech na Pustevnách, zvětšení počtu zahraničních účastníků a stabilizaci v ostatních střediscích. Dát praktické zkušenosti sochařům, kteří se poté mohou zúčastnit podobných akcí ve světě (což se již děje). Propagovat lyžařské areály.


PROGRAM akce 8.- 13. ledna 2008:
Úterý 8.1.  
        - příprava sněhových válců s těžkou technikou (bagr, nákladní
          auto) 
Středa 9.1.  
        - příjezd sochařů
        - zahájení práce sochařů na sněhových sochách
Čtvrtek 10.1. 
        - pokračování práce na sněhových sochách
Pátek 11.1.  
        - zahájení práce na ledových sochách (mimo soutěž) 
Sobota 12.1
        - pokračování práce sochařů -
          příjezd sochařů na místo a zahájení finálních prací 
          10:00 zahájení programu Rádia ČAS celý den moderovaný program
                   s hudbou, rozhovory s výtvarníky, taneční hudební vystou-
                   pení, soutěže pro děti, karaoke show, losování hlasovacích
                   lístků

          17:00 ukončení programu 

Neděle 13.1.  
        - pokračování práce sochařů 
          příjezd sochařů na místo, presentace soch 
         
10:00 zahájení programu Rádia ČAS, celý den moderovaný program
                   s hudbou, rozhovory s výtvarníky, taneční a hudební
                   vystoupení, soutěže pro děti, karaoke show
         
12:00 hodnocení odborné poroty
         
14:00 vyhlášení vítězů soutěží a hlasování diváků na podiu 
         
16:00 ukončení programu
                  Odjezd sochařů
  

Zúčastněné týmy na „Sněhové království 2008 o pohár hotelu Tanečnica” 
  

Pustevny 8.1. – 13.1. 2008

Odkud

Účast v letech Divácká porota Odborná porota Sochaři mezi sebou
Mgr.A. Karel Dvořák, Pavel Morysek, Jaromír Pauer
„Šestýho července"
Český Krumlov 2004 – 2007 --- --- ---
Vladimír Uhlík, Vladimír Dostál Klatovy  2004-2006 --- --- ---  
Alena Teimerová, Pavel Macháček
Bohužel"
Turnov 2006, 2007 ---  3 ---
Jaroslav Holec
„Symposium” alias „Globální oteplení”
Slatinice  2005 - 2007  --- --- ---
Mgr.art. Juraj Mucha, Mgr.art. Matúš Pšenko, Martin Sedlák
„Sunar"
Slovensko 2005 – 2007 1 --- 1
Mgr.A. Jan Komárek, 
Jana Komárková
„Chrám poustevníka”
Radimovice  1999,01, 03, 04, 05 --- 2 ---
Mgr.A. Milan Kuzica 
Boris Dimitrov
„ONA ON A ...”
Slovensko 2004, 05  2 --- 3
Monika Jaszczak, Anna Zaręba, Karolina Krawcewicz, Dominik Smužny
„JARO“
Polsko 2004 – 2007  --- 1 ---
Lora Dimova, Georgi Marinov Velikov 
„Buble Up”
Bulharsko    --- --- 2
David Kubec , Tereza Martinů, David Kubů, Martina Rolníková
„Nezanechat stopu“
České Budějovice 2004 - 2007 3 --- ---
ZŠ Sedmikráska, o.p.s.
„Kuličková dráha”
Rožnov p.R 2005 Mimo Mimo Mimo

Generální partner: hotel Tanečnica
Hlavní partneři: Rekreační středisko Bučina Dolní Bečva, Zlínský kraj, Petr Žitník zemní práce
Záštitu nad akcí převzal: hejtman Zlínského Kraje Ing. Libor Lukáš 
Mediální partner akce: rádio ČAS, TV BESKYD 

Za občanské sdružení Art centrum DAGI 
Miroslav a Dagmar Hrabalovi 
Tel. : 725 667 088