Sněhové království
  - Rok 2012
      Pozvánka na akci
      Soutěž škol
      Záštita hejmana kraje
      Fotografie 2012
 
    
    
      
    
   
   
   
 
 
 
 

Sněhové království  2012
14. ročník mezinárodního sochařského sympozia
Pustevny - Beskydy -  11. - 22. ledna 2012

 

Vážení přátelé sněhového umění,
dovolujeme si vás informovat o přípravách 14.tého ročníku mezinárodního sochařského symposia pořádaného na Pustevnách. Tato akce je velmi zajímavá nejen pro umělce, ale i návštěvníky Beskyd z celé České republiky. O tom svědčí pravidelná účast více než 30 výtvarníků a velký zájem široké veřejnosti.


Novinky: 
V tomto ročníku chceme pokračovat ve výstavě ledových soch tvořených profesionálními výtvarníky. Navíc nově v následujícím víkendu bude probíhat soutěž škol. Respektive bude probíhat finále soutěže započaté již v listopadu tohoto roku. Adresně oslovujeme 500 škol z Moravskoslezského a Zlínského kraje. Do soutěže se ale může přihlásit jakákoliv základní škola a základní umělecká škola i z jiných krajů ČR. Definitivně jsme přešli na akci kombinovanou ze sněhových soch 3ks se sochami ledovými 8 ks. Jsme tak méně závislí na počasí, jelikož sochařský led vyrábíme uměle. V letošním roce vznikne celkem 17 soch - 11 soch profesionálů, plus následující víkend - 6 soch školních týmů. Sněhové sochy vytvářejí, až čtyřčlenné týmy ze sněhových válců průměru 3 m, výška 3 m, o objemu 22m3 a hmotnosti 11 tun. Ledové sochy se tvoří z 20 kusů ledových bloků o celkové hmotnosti až 1000 kg, a vytvářejí je dvoučlenné týmy. Školní týmy mohou mít max. 10 členů (dětí) plus doprovod 2 dospělé osoby, které ale nesmí na soše fyzicky pracovat. Podrobná pravidla jsou v samostatném souboru.
O víkendu bude kromě soch k vidění i program na podiu se soutěžemi pro děti, kterým budou provázet moderátoři rádia ČAS. Návštěvníci si mohou koupit občerstvení u některého ze stánků.
 

Cíl projektu :
Využíváme zájmu veřejnosti a zvyšujeme prestiž sochařského oboru a výtvarného umění vůbec. V tomto ročníku nám jde o rozšíření akce o soutěž škol, a tím zapojení širší veřejnosti do soutěže. Chceme dát praktické zkušenosti sochařům, kteří se poté mohou zúčastnit podobných akcí ve světě – účast českého týmu 3x na mezinárodním sněhovém sochařském šampionátu v Breckenridge, Colorado - USA. Propagovat region Beskydy a Zlínský kraj. Chceme také aktivněji zapojit školy do výtvarného života.

Výsledky:
Za 13 ročníků této akce bylo vytvořeno přes 140 soch, na jejichž tvorbě se podílelo více než 100 profesionálních výtvarníků,
z pěti zemí. Probudili jsme sněhovou tvořivost v celé republice i na Slovensku, a nyní již vznikají sněhové sošky u škol a ve městech. Sochy přišlo v průběhu 13 let shlédnout cca 140.000 návštěvníků. Podle statistiky tuto akci navštěvuje 30% návštěvníků ze Zlínského kraje, 30% z Moravskoslezského kraje, 20% z Olomouckého, 10% z Jihomoravského, a 10% je z ostatních částí republiky a zahraničí. 

Harmonogram:

11.1. – 22.1. 2012 Pustevny – Beskydy

Únor 2011 - programová příprava, žádosti o dotace, zahájení jednání s partnery
Září 2011 - podpis smluv s hlavními partnery akce
Prosinec 2011 - zahájení propagační kampaně v rádiu, tisk a vylepení plakátů, předání informací médiím
Pondělí 28.11. - zahájení výroby první série ledových bloků
Pondělí 12.12. - zahájení výroby druhé série ledových bloků
Středa 28.12. - zahájení výroby třetí série ledových bloků
Středa 28.12. - tvorba rezervy sněhu pro sněhové válce s těžkou technikou (bagr, nákladní auto)
Středa 11.1. -

-

-
příprava sněhových válců s těžkou technikou (bagr, nákladní auto)
příjezd a zahájení práce sochařů na sněhových sochách
doprava první části ledových bloků
Čtvrtek 12.1. -

-
-

pokračování práce na sněhových sochách, doprava ledových bloků na místo
zahájení práce na ledových sochách
stavba zastřešeného podia
Pátek 13.1. - pokračování v tvorbě soch
Sobota 14.1. - pokračování práce sochařů
09:00 příjezd sochařů na místo a zahájení finálních prací 
10:00 zahájení programu Rádia ČAS celý den moderovaný program s hudbou, rozhovory s výtvarníky, taneční a hudební vystoupení, soutěže pro děti, karaoke show losování hlasovacích lístků
16:00  ukončení programu 
Neděle 15.1. - pokračování práce sochařů 
09:00 příjezd sochařů na místo, presentace dokončených soch 
10:00 zahájení programu Rádia ČAS, celý den moderovaný program s hudbou, rozhovory s výtvarníky, taneční a hudební vystoupení, soutěže pro děti, karaoke show
12:00 hodnocení odborné poroty
14:00 vyhlášení vítězů soutěží a hlasování diváků za účasti představitelů Zlínského kraje
16:00 ukončení programu
Odjezd sochařů
 

Pondělí 17.1.2012 až pátek 20.1.2012 – výstava soch

 
Sobota 21.1. - finální soutěž škol
08:00 zahájení finální soutěže škol na 6 sochách
10:00 zahájení programu Rádia ČAS, celý den moderovaný program s hudbou, rozhovory se zástupci škol, taneční a hudební vystoupení, soutěže pro děti, karaoke show
15:00 ukončení tvorby škol, hodnocení poroty, vyhodnocování výsledků
15:30 vyhlášení výsledků
16:00 ukončení programu
Neděle 22.1. - výstava soch
10:00 zahájení programu Rádia ČAS, celý den moderovaný program s hudbou, taneční a hudební vystoupení, soutěže pro děti, karaoke show
16:00 ukončení programu
 

Přihlášené týmy na „Sněhové království 2012” k datu 23.12.2011

 

Ledové sochy::

Mgr.A. Dagmar Hrabalová, Miroslav Hrabal
David Kubec, Jakub Šimek
Jaroslav Holec, Alice Holcová
Mgr.art.Juraj Mucha, Martin Sedlák
Alena Teimerová, Tomáš Kraus
MA Monika Jaszczak, Damian Królik
Justyna Rochala, Justyna Szymaňska, Michal Pomorski
MA Anna Zareba, MA Anna Nowakowska
Mgr. Daniel Talavera
 

Sněhové sochy:

Akad.mal.Boris Dimitrov, Zdeněk Ruffer, Vít Pancíř, Petr Jurníček

Mgr. Igor Kalina, Jan Kocman


Děkujeme Vám za zájem a podporu této akce.
 

Na spolupráci se těší 
Za občanské sdružení Art centrum DAGI 
Miroslav a Dagmar Hrabalovi