Sochy z písku
  - Rok 2004
       O akci
       Autoři soch
       Fotografie
       Fotografie 1
   
   
   
   
   
   
   
   
 
 
                Sochy v písku od roku 2004
   

"DAGI v písku – Rožnov 2004" sochy z písku 
Nápad manželů Hrabalových z Art centra DAGI založit novou tradici v podobě soutěže ve tvorbě soch z písku vznikl v České republice vlastně poprvé. Obdobné akce se organizují již v mnoha přímořských městech světa, ale také ve vnitrozemí, jako například v Moskvě.
Sochy měly podobné rozměry, jako sochy sněhové, to znamená průměr základního válce 2,2 m výška 2 m tj. cca 11 tun hmoty. 
  
Cílem projektu je :

Zahájit novou etapu sochařství v ČR.

Propagovat sochařství jako zajímavý výtvarný obor. 

Vytvořit podmínky k letním sochařským akcím a mezinárodní sochařské účasti a vzájemné mezinárodní výměně. 

Zavést v našem kraji sochařskou akci, která se v ČR nikde nedělá, (a pokud víme tak ani v okolních státech). Jedno z nepřímořských měst, kde se takováto akce organizuje je MOSKVA. 

Vytvořit časovou protiváhu Sněhovému království, které se koná v lednu na Pustevnách.

Oheň hříšníků
 
Celkový pohled
 
A.Teimerová
 
Celkový pohled