Sochy z písku
  - Rok 2005
       Příprava akce
        O akci
        Fotografie
        Fotografie 1
   
   
   
   
   
   
   
 
 
          ""DAGI v písku – Rožnov 2005"
   

Druhý ročník soutěže vytváření soch z písku jinde v České republice nekonaný (předpokládáme že ani ve střední Evropě). Podobné akce se dělají již v mnoha přímořských městech světa (Haag, Blankenberg), ale také i ve vnitrozemí, jako například v Moskvě. 
Letos účastníci vytvořili
9 soch, jež každá obsahovala 10-15 tun materiálu. Celkem bylo dovezeno 130 tun písku. Sochy byly postaveny pod plachtou a i hromada určená pro odbornou veřejnost určená k několikerému přemodelování byla později přikryta, protože vzniklá socha byla natolik zajímavá, že by bylo škoda ji nechat rozpršet. Celková zakrytá plocha tak činila 34 x 7m tj. 238 m2. Jak je obvyklé při našich akcích, sochy vytvářeli výtvarníci z ČR a zahraničí a jednu sochu postavily děti z místní školy pod vedením svého učitele. Návštěvníci mohli po celou dobu výstavy hlasovat a vybírat tak divácky nejlepší sochu. Dále mohli sami tvořit a vznikala mnohdy velmi pěkná dílka. Máme zdokumentováno cca 200 výtvorů. Tato návštěvnická tvorba je jednou z nejlepších věcí celé akce. 

Mozkoželva

Kočka

Mravenečník

V divácké soutěži vyhrála Mozkoželva sloní těsně před Kočkou

Přichází k nám také zahraniční turisté. Nejvíce ze Slovenska a Polska, ale také Holandska a Belgie, kde podobné akce mají dlouhou tradici. 
Celkem jsme zaznamenali návštěvníky z těchto států: 
ČR, Slovensko, Polsko, Maďarsko, Německo, Holandsko, Belgie, Francie. 

Akci navštívilo 5320 platících návštěvníků (děti do 140 cm měly vstup zdarma). Akce byla většinou návštěvníků velmi kladně hodnocena. I když byli i takoví, kteří se před pokladnou otočili a bylo jim zatěžko dát třicet korun za vstupné („to si za to radši koupím pivo“). Prostě kultura není pro všechny.
  
Myslíme, že akce naplnila všechny cíle:
Propagovat sochařství, jako zajímavý výtvarný obor
Popularizovat účastníky symposia
Vytvářet novou oblast výtvarného umění
Vytvořit časovou protiváhu „Sněhovému království“, které pořádáme na třech místech ČR a jednom místě na Slovensku. 
Propagovat oblast a pomoci tak cestovnímu ruchu v oblasti.

Poděkování
Musíme také poděkovat našim partnerům, bez kterých by se akce neuskutečnila a to:

Českomoravským štěrkovnám, 
manželům Borutovým za poskytnutý prostor, 
rádiu ČAS za mediální podporu, 
Mezinárodnímu Višegrádskému fondu, 
městu Rožnov p.R, 
rekreačnímu středisku Orbita a dalším 

  
 Tvůrci soch  Název díla Bydliště autora
Vladimír Uhlík - 1.místo odborné poroty  Mnohozvíře alias Mravenečník Klatovy
Mgr.A. Dagmar Hrabalová Vlnitá Rožnov
Miroslav Hrabal Delfín Rožnov
Děti ZŠ Sedmikráska + doprovod Hrad Rožnov
Michal Klestil, Lucka Knytlová, Klára Němečková, Radek Obšivač, Jakub Vlček, Jan Žlebek
-
1. místo hlasování návštěvníků 
Mozkoželva Sloní  Rožnov
Chai Art Young  Drak Čína
Erika Korbacicné Krásné slunění Maďarsko
Veronika Bilíková (SK) , Andrea Bazalová, René Bazala, Radim Bazala, Denisa Klossová (CZ) Kočka Slovensko-Česko
Stachnik Pawel Wojciech Chuligán Polsko