Sochy z písku
  - Rok 2005
       Příprava akce
        O akci
        Fotografie
        Fotografie 1
   
   
   
   
   
   
   
 
 
          ""DAGI v písku – Rožnov 2005"
   

Chceme navázat na úspěšný první ročník soutěže vytváření soch z písku jinde v České republice nekonaný. Podobné akce se dělají již v mnoha přímořských městech světa (Haag, Blankenberg), ale také i ve vnitrozemí, jako například v Moskvě. Zahajujeme tradici, která by se v dalších letech opakovala. 
V ročníku 2004 jsme akci dělali, částečně jako test možností a ověření technologických, technických a organizačních postupů. Potřebovali jsme také zjistit, jak akce bude přijata veřejností. Proto jsme vybrali pro konání, školní hřiště uprostřed města, kde jsme vytvořili čtyři velké sochy (žádný z autorů nedělal konkrétní laicky uchopitelnou sochu). Přesto byla návštěvnost relativně vysoká a ohlasy výborné. Sochy vypadaly úžasně a lidé k nim přistupovali s úctou, protože tuto práci jsou schopni srovnat se svým hradem z písku. 

Mapka uskutečnění akce

Leták o akci

Předmět akce:

Kočka

Hrad

Vlnitá

Sochy budou mít podobné rozměry to znamená průměr základny 3 m výška 2 m, tj. 20 tun materiálu. Celkem budeme zpracovávat cca 200 tun písku. Pro tuto akci s 8 sochami potřebujeme min. prostor 8 krát 4*4m pro sochy. Prostor 5*5 m pro hromadu písku pro děti - (bylo přijato v prvním ročníku velmi příznivě). Sedm soch bude postaveno pod střechou a jedna v otevřeném prostoru (bude obnovována). Jak je obvyklé při našich akcích, sochy budou vytvářet špičkoví výtvarníci z ČR a zahraničí. Návštěvníci mohou po celou dobu výstavy hlasovat a vybírat tak divácky nejlepší sochu. Souběžně s výstavou soch z písku bude v jedné části areálu instalována výstava prací zúčastněných sochařů.
  
Místo:
Starý lom na okraji Rožnova p.R. Tento lom má obytný objekt, a je současnými majiteli používán jako penzion. Má uzavřené prostory, elektřinu, příjezdové komunikace, prostory pro parkování aut a velmi příjemnou polohu s nádherným výhledem do krajiny. Prostor pro galerijní prodej a prostor pro prodej nápojů. Navíc leží vedle silnice spojující Rožnov s horou Radhošť. Silnice je zároveň hojně využívána turisty jako cyklostezka. Nejdůležitější je však možnost získat velkou zastřešenou plochu, jelikož pískovým sochám nejvíce škodí déšť. Také krytý výstavní prostor umožňuje návštěvy turistů z Rožnovska i při špatném počasí. S organizačního hlediska je pro nás velmi důležité, že jsme schopni vybírat vstupné, což se zásadním způsobem projeví v rozpočtu akce. 

Propagace:
K akci budou vydány plakáty, pozvánky pro sponzory, jmenovky se jmény sponzorů. Mediální podpora rádia před zahájením symposia. Následné zprávy v médiích - TV, noviny, internet. V Rožnově budou umístěny informační tabule a směrové šipky.Spolupráce s Valašským královstvím.

Cíl akce:
Propagovat sochařství jako zajímavý výtvarný obor. Vytvořit časovou protiváhu „Sněhovému království“, které pořádáme na čtyřech místech ČR a jednom místě na Slovensku. Propagovat oblast a pomoci tak cestovnímu ruchu v oblasti.

Výsledky:
Osm soch z písku. Účast šestnácti výtvarníků. Vzhledem k jedinečnosti akce předpokládáme, značný zájem veřejnosti a návštěvnost cca osmi tisíc diváků v průběhu dvou měsíců. Popularizace výtvarného umění. Výstava výtvarných děl zúčastněných sochařů. 

Program:
Celý červen - příprava prostor na provoz, zabezpečení areálu proti poškozování soch, úprava vstupů, vytvoření prodejních prostor, posezení , částečné zastřešení pro venkovní sochy 
Týden od 6.6. 2005 - dovoz písku před budovu
Týden od 13.6. 2005 - doprava části písku do vnitřních prostor, úprava do bednění, 
Sobota 18.6. 2005 - příjezd sochařů 
Pondělí 20.6. 2005 - zahájení tvorby soch
Pátek 24.6. 2005 - instalace výstavy
Sobota 25.6. 2005 - dokončení soch slavnostní otevření, vyhlášení vítězů odborné komise
V průběhu prázdnin - udržovací práce na sochách, eventuelní obnova
Neděle 4.9. 2005  - ukončení výstavy, Vyhlášení vítěze diváckého hlasování, uzavření areálu.

Jedná se i o víkendových programech:
- Výtvarné dílny
- Autorské módní přehlídky
- Hudební akce
- Světelné a jiné akce
- Divadelní škola 
- Žonglérský víkend

Pořádá:
Art centrum DAGI o.s.
5. května 1551, Rožnov pod Radhoštěm, 
CZECH REPUBLIC
Občanské sdružení, IČO : 266 30 257
Kontakt: Miroslav Hrabal +420 608 808 115, dagi@dagi.cz, www.dagi.cz