Sochy z písku
  - Rok 2006
       Příprava akce
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
 
 
          ""DAGI v písku – Rožnov 2006"
   

Navázali jsme na úspěšné dva předchozí ročníky soutěže vytváření soch z písku, jinde v České republice nekonaný. Podobné akce se dělají již v mnoha přímořských městech světa ( Haag, Blankenberg), ale také i ve vnitrozemí, jako například v Moskvě. 
V minulém ročníku jsme si zdokonalili technické postupy a zvětšili základnu výtvarníků. Akci navštívili turisté z Polska, Slovenska, Maďarska, Holandska, Německa, Francie, Belgie, Rakouska.

Leták o akci

Mapka konání akce

Předmět akce:
Sochy mají průměr základny 2 – 2,5 m výšku až 2 m, tj. 10 tun materiálu. Celkem zpracováváme cca 100 tun písku. Osm soch je postaveno uvnitř budovy a jedna před budovou.. Návštěvníci mohou po celou dobu výstavy hlasovat a vybírat tak divácky nejzajímavější sochu. Souběžně s výstavou soch z písku je v jedné části areálu instalována výstava obrazů.

Kočka

Hrad

Vlnitá


Místo:
Starý kravín na okraji Rožnova p.R. Tento kravín má prostory pro parkování aut a velmi příjemnou polohu s nádherným výhledem do krajiny a na vrcholek Radhoště. Navíc leží vedle silnice spojující Rožnov se sousední rekreační oblastí Bystřička. 


Cíl akce:

Propagovat sochařství jako zajímavý výtvarný obor

Popularizovat výtvarné umění. Vytvořit časovou protiváhu „Sněhovému království“, které pořádáme na třech místech ČR a jednom místě na Slovensku

Propagovat oblast a pomoci tak cestovnímu ruchu v oblasti

Věříme, že tak jako Sněhové království otevřelo lidovou tvořivost a v České i Slovenské republice vznikají stovky složitějších sněhových soch než dřívější „sněhuláci“ , tak i „Dagi v písku“ otevře další brány pro větší tvořivost. 


Výsledky:

Osm soch z písku

Popularizace výtvarného umění

Výstava výtvarných děl zúčastněných sochařů


Program:

Červenec 
Sobota 1.7. 2006 - příjezd sochařů 
Neděle 2.7. 2006 - zahájení tvorby soch
Sobota 7.7. 2006 - dokončení soch 

Červenec a srpen pokračování jako výstava soch z písku.

Přihlášení sochaři a jejich sochy:

Monika Jasczak (Polsko-Toruň) - Piaskovanica

David Kubec (České Budějovice) -  Potápějící se loď

Mgr.A. Dagmar Hrabalová (Rožnov p.R.) - Mateřství

Petr Šesták (Rožnov p.R.) - Postel

Miroslav Hrabal (Rožnov p.R.) - Hrad

Miroslav Hrabal (Rožnov p.R.) - Pohoda

Monika Jasczak a David Kubec (Česko-Polský tým) - Snídaně v trávě

Pořádá:
Art centrum DAGI o.s.
5. května 1551, Rožnov pod Radhoštěm, 
CZECH REPUBLIC
Občanské sdružení, IČO : 266 30 257
Kontakt: Miroslav Hrabal +420 608 808 115, dagi@dagi.cz, www.dagi.cz